اینفوگرافی

سیاستهای تشویقی برخی کشورها برای افزایش جمعیت

بروشور سیاست های تشویقی بعضی کشورها برای افزایش جمعیت

1402/2/20 چهارشنبه

شورای عالی انقلاب فرهنگی بروشور سیاست های تشویقی در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، آسیای شرقی و روسیه را برای افزایش جمعیت منتشر کرد

شورای عالی انقلاب فرهنگی بروشور سیاست های تشویقی  در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی، آسیای شرقی و روسیه را برای افزایش جمعیت منتشر کرد
جهت مشاهده بر روی فایل پیوست کلیک نمایید