آخرین اخبار

دوشنبه1401/8/30

10:52:0

185

اداره کل استاندارد استان البرز برگزار می نماید

همایش نقش استاندارد سازی در رونق اقتصاد دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز، همایشی با موضوع " تبیین استانداردسازی محصولات دانش بنیان" با همکاری معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، دانشگاه خوارزمی، پارک علم و فناوری و جهاد دانشگاهی استان البرز با هدف نقش استاندارد سازی در رونق اقتصاد دانش بنیان برگزار خواهد شد. به منظور شرکت در همایش مذکور به قسمت دانش بنیان درگاه اداره کل استاندارد البرز به نشانی https://alborz..inso.gov.ir/portal/home مراجعه فرمایید. شایان ذکر است به شرکت کنندگان در این همایش گواهینامه اعطاء خواهد شد.