ارتباط با ما
 
آدرس:میدان استاندارد، سازمان ملی استاندارد، ساختمان شماره 16- اداره کل استاندارد استان البرز
 
تلفن:                                          32867906-026
                                                  026-32867907   
                                                  026-32867909
           
                                                         
  دورنگار:                                   32867922-026

صندوق پستی:                             1163-31535
 
تلفن رسیدگی به شکایات:                        1517
شماره پیامک:                                 30008246 
رایانامه:                               alborz@inso.gov.ir