فرم
لیست نظرسنجی خدمات البرز
جستجو نظرسنجی
سامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.
نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟
توضیحات

نام استان نظردهندهسامانه مورد نظر جهت ثبت نظر را انتخاب کنید.نظر شما در خصوص عملکرد سامانه (کیفیت خدمت ارائه شده توسط سامانه) چیست؟توضیحات
البرز
سامانه صدور مجوزهای کالاهای صادراتی و وارداتی
ضعیف

البرز
سامانه جامع تدوین استاندارد ملی
خوب

البرز
سامانه جامع تدوین استاندارد ملی
خوب

البرز
سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ضعیف

البرز
سامانه نظارت براجرای استاندارد
ضعیف
معمولا سایت یا سامانه به سختی باز می شود. گاهی اوقات با برنامه firefox کار می کند ولی با IE کار نمی کند و چند روزی است تقریبا از هفت گذشته تا کنون اصلا باز نمی شود. 98/03/28
12>>>