پرسش های متداول
چه رشته های تحصیلی جهت مدیران کنترل کیفیت قابل قبول می باشد ؟
لیست مورد نظر در پرتال سازمان ملی استاندارد به آدرس http://isiri.gov.ir موجود است
 
آموزشهای مدیران کنترل کیفیت در سالهای اول و دوم چه آموزشهایی می باشد و سالیانه چند ساعت بایستی آموزشی دید؟
هر مدیر کنترل کیفیت سالانه 20 ساعت آموزش باید دیده باشد . یعنی در هر دوره دو ساله جهت تمدید گواهی تایید صلاحیت 40 ساعت آموزش نیاز دارد . دوره های اجباری سال اول عبارتند از : 1 کنترل کیفیت عمومی 2 آشنایی با قوانین سازمان ملی استاندارد 3 نظامنامه...
 
مدارک جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت کدامند ؟
 1-درخواست کتبی با سربرگ شرکت و مهر و امضای مدیر عامل جهت تمدید صلاحیت 2 - تصویر پروانه بهره برداری از وزارتخانه ها / شهرداریها / سندیکاها / اتحادیه های مربوطه / و سایر مراجع ذیصلاح 3 - تصویر شناسنامه و کارت ملی 4 یک قطعه عکس 4*3 5 اصل پروانه ...
 
مدارک جهت تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت ( صدور کواهینامه ) کدامند؟
 1-معرفی نامه کتبی واحد با مهر و امضای مدیر عامل شرکت 2 تصویر پروانه بهره برداری از وزارتخانه ها / شهرداریها / سندیکاها / اتحادیه های مربوطه / و سایر مراجع ذیصلاح 3 استعفا نامه مدیر کنترل کیفیت قبلی ( استعفای دستی ، تایید مدیر عامل ، تسویه حساب...
 
درخواست استعلام موافقت یا عدم موافقت حذف بازرسی در مبداء که از سوی بانک عامل به این اداره کل اعلام می گردد چگونه وچه مدارکی لازم می باشد؟
پس از نامه درخواست بانک عامل ، مدارک پروفرما،برگه ثبت سفارش وتعرفه 8رقمی کالای مورد نظر لازم می باشد
 
فرآیند صدور گواهینامه وارداتی برای کالای وارداتی چگونه می باشد؟
براساس روش اجرایی برای کالاهای وارداتی از 5 روش اجرایی استفاده می شود روش اول :روش ارزیابی COI در مبداء،که کالای وارداتی قبل از بارگیری وحمل به سمت ایران توسط شرکتهای بازرسی مورد آزمون قرار می گیرد وتوسط شرکت بازرسی گواهینامه COI صادر می...
 
فرآیند صدور گواهینامه صادراتی برای کالاهای صادراتی چگونه می باشد؟
قبل از هراقدامی بایستی مطمئن شویم که کالای مورد نظر مشمول مقررات اجباری صادرات کالا می باشد یا خیر، که این امر با مراجعه به سایت سازمان ردیف ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی ووارداتی وسپس بند فهرست کالاهای صادراتی مشمول اجرای استاندارد اجبا...
 
گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه پس از تاریخ اعتبار تا چه زمانی قابل استفاده است؟
گواهی تنها تا یکسال پس از صدور یا تمدید معتبر می باشد و در صورت عدم تمدید دیگر قابل استفاده نیست.
 
آیا داشتن یک مدیر فنی برای کلیه دامنه های درخواستی آزمایشگاه کفایت می نماید؟
تنها در صورتی که رشته تحصیلی وتجربه مرتبط با دامنه مربوطه بوده و  مهارت و دوره های لازم را گذرانده باشد. در غیر اینصورت برای دامنه های مختلف باید مدیرفنی مرتبط معرفی شود
 
آیا آزمایشگاه تایید صلاحیت شده برای کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری جرم، می تواند آزمونهای دوره ای ترازو را نیز انجام دهد؟
خیر. آزمایشگاه کالیبراسیون تنها کالیبراسیون وسایل سنجش را انجام می دهد و مجاز به آزمون آنها نمی باشد.
 
آیا آزمایشگاهی که دارای گواهینامه 17025 باشد برای فعالیت ملزم به دریافت گواهی تایید صلاحیت از استان می باشد؟
پاسخ: در صورت فرآورده محور بودن گواهی 17025 دیگر نیازی به دریافت گواهی مشابه از استان نمی باشد.
 
از چه منبعی می توان فرم های مربوط به درج اطلاعات آزمایشگاه همکار متقاضی را دریافت نمود؟
سایت اداره کل استاندارد استان البرز تب ادارات و واحدها تب اداره تایید صلاحیت و سیستم های مدیریت کیفیت

مفاد تغییرات در اساسنامه در زمان صدور گواهینامه بر چه اساسی تعریف شود؟
در موضوع اساسنامه میبایست انجام فعالیت آزمایشگاهی با ادبیات صریح قید شود.

چه روش های اجرایی برای تشکیل پرونده در مرحله صدور گواهینامه نیاز است؟
متد و روش های اجرایی مناسب با موضوعات بازنگری مدیریت، پیگیری نظرات و شکایات مشتری، ممیزی داخلی، کالیبراسیون، نگهداری و تعمیرات تجهیزات، اقدام اصلاحی و پیشگیرانه، آموزش، ثبت و نگهداری مدارک و  سوابق، پذیرش نمونه، نگهداری، کددهی و آماده سازی نمونه، برقراری جایگاه و شرایط محیطی مناسب، تعیین تکلیف در خصوص باقی مانده نمونه و نمونه شاهد پس از انجام آزمون
تعهدنامه کارکنان آزمایشگاه میبایست شامل چه مواردی باشد؟
تعهد به رازداری و بیطرفی در نتایج آزمون

داشتن کدام گواهینامه های آموزشی برای مدیر فنی الزامی است؟
گواهینامه های آموزشی مربوط به استاندارد های دامنه فعالیت درخواست شده از سوی آزمایشگاه

مدارک مورد نیاز تمدید گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه شامل چه مواردی می باشد؟
نامه درخواست تمدید، فهرست بیمه و قرارداد کارکنان کلیدی، چک لیست ممیزی داخلی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، صورتجلسه بازنگری مدیریت، برنامه کالیبراسیون سالانه و میان دوره ای تجهیزات، تصویر گواهی کالیبراسیون، گزارش عملکرد ماهانه، تعهدات آزمایشگاه همکار، نمونه ای از گزارش نتیجه آزمون صادر شده، نمونه ای ازگزارش بررسی و تحلیل نتایج حاصل از تضمین کیفیت نتایج آزمون، فرم پرشده گزارش تجهیزات و کلیه مستنداتی که مرتبط با تغییرات در آزمایشگاه باشد.

در صورت عدم ارسال درخواست تمدید از سوی  آزمایشگاه آیا اداره کل ملزم به تمدید گواهی است؟
خیر. اداره کل تنها در صورت درخواست آزمایشگاه دو ماه زودتر از موعد تمدید و تکمیل مدارک تمدید و رفع عدم انطباقهای اعلام شده برای تمدید گواهی اقدام می نماید.