تایید صلاحیت شرکتهای زیست محیطی
چهارشنبه 1 تیر 1401                                                       تایید صلاحیت ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست محیطی
 
عنوان خدمت:    تایید صلاحیت ارائه کننده سیستمهای مدیریت زیست محیطی شناسه خدمت:     13011456106
نوع خدمت:        
خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) 
  ماهیت خدمت:                                                         آدرس سامانه:                                      تعدادبار مراجعه حضوری:
شرح خدمت:

این خدمت در سازمان ملی استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارائه می‌شود.

 جزئیات خدمت:
 
جزئيات خدمت در سامانه ملي خدمات دولت 

واحد سازمانی ارائه خدمت : 

  معاونت تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده :88931908(021)       
کارشناسان تایید صلاحیت نهادهای گواهی دهنده:88898174(021)
,88896399(021)   

   

   ساعات ارائه خدمت: 
ساعات اداري - 7:30 تا 14:30
   پنج شنبه ها 7:30 تا 13:30
 FAQ:
  سوالات متداول
 
  رویه ارائه شکایت:   
سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد       

 
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت: 
 
نظرسنجی:
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
لیست نظرسنجی خدمات البرز
SLA:
 
  مدت زمان دریافت خدمت:     مراحل گردش کار:  

قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
 
 
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت: