صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)
دوشنبه 6 تیر 1401                                                                            صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری
 
عنوان خدمت:    صدور مجوز کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری
(ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی)
شناسه خدمت:  13011458100
نوع خدمت:        
خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) 
  ماهیت خدمت:  الکترونیکی                                                آدرس سامانه:   https://coc.inso.gov.ir                     تعدادبار مراجعه حضوری: ندارد
شرح خدمت: جزئیات خدمت:
شناستامه خدمت
 
جزئیات خدمت در سامانه ملی خدمات دولت
واحد سازمانی ارائه خدمت : 
 اداره ارزيابي کيفيت کالاهاي صادراتي و وارداتي استان البرز
 زینب بایرامی رییس اداره ارزيابي کيفيت کالاهاي صادراتي و وارداتي استان البرز

ایمیل:  z.bairami@inso.gov.ir
تلفن:  33266146-026                             
   ساعات ارائه خدمت: ساعات اداري - 7:30 تا 14:30
   پنج شنبه ها 7:30 تا 13:30
 FAQ:
  سوالات متداول  

  راهنما
  رویه ارائه شکایت:   
سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد      
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
                                                           
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت: 
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
نظرسنجی:
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
لیست نظرسنجی خدمات البرز
SLA:
بیانیه توافق سطح خدمت
  مدت زمان دریافت خدمت: با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و
نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد

 
 
مراحل گردش کار:  
 فلوچارت صادرات و واردات             
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
قوانین و مقررات 
فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری سال 1396
فرایند ثبت برند/کالا
اموال تملیکی


فرآیند صدور گواهی نامه انطباق صادراتی و وارداتی 
روش اول واردات
روش دوم واردات
روش سوم واردات
روش چهارم واردات
روش پنجم واردات
 
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت: