نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )
پنجشنبه 12 آبان 1401
                                                                                                         نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك )
 
عنوان خدمت: نظارت بر ساير وسايل توزين و سنجش ( سبك ) شناسه خدمت:    10031459103
نوع خدمت:        
خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) 
  ماهیت خدمت:  الکترونیکی                                                آدرس سامانه:   http://nmci.inso.gov.ir                     تعدادبار مراجعه حضوری: ندارد
شرح خدمت:


 جزئیات خدمت:
شناستامه خدمت
 
جزئیات خدمت در سامانه ملی خدمات دولت
واحد سازمانی ارائه خدمت : 
 اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها استان البرز
سید مهدی حسینی رییس اداره اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها استان البرز
ایمیل:  m.hosseini@inso.gov.ir
تلفن: 32607000-026  داخلی  450     
                         
   ساعات ارائه خدمت: ساعات اداري - 7:30 تا 14:30
   پنج شنبه ها 7:30 تا 13:30
 FAQ:
  سوالات متداول  

 
  رویه ارائه شکایت:   
سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد      
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
                                                           
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت: 
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
نظرسنجی:
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
لیست نظرسنجی خدمات البرز
SLA:
بیانیه توافق سطح خدمت
  مدت زمان دریافت خدمت: یک بار در سال مراحل گردش کار:  

             
قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
قوانین و مقررات 
 
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت: