social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

آخرین اخبار

دوشنبه1403/3/14

07:57:2

86

امام خمینی (س) از دیدگاه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

عصر امام خميني (رحمت الله علیه) از منظر مقام معظم رهبري

شنیدن وصف امام و شرح اندیشه های جاودانه دوران دلنشین است، اما وقتی خلف صالح او، مقام معظم رهبری که سالها در جوار وی زیسته و درس امامت و رهبری آموخته و در فراز و نشیب های مبارزه و پیـروزی نظام اسلامی ازنزدیک ترین یاران و شاگردان مخلص و شایسته امام بوده، لطافت و شیرینی دیگری دارد.

یکی از برترین چهره هایی که تاریخ بشریت به خوددیده، شخصیت متعالی امام خمینی (س) است. او با قیامش علیه ظلمت ها، بعثت انبیا و امامت اوصیا را در خاطره ها زنده کرد. با پایـمردی آن یگانه دوران انقلابی به وجـود آمـدکه «اعجاز قرن” امیده شد. ۱

شنیدن وصف امام و شرح اندیشه های جاودانه دوران دلنشین است، اما وقتی خلف صالح او، مقام معظم رهبری که سالها در جوار وی زیسته و درس امامت و رهبری آموخته و در فراز و نشیب های مبارزه و پیـروزی نظام اسلامی ازنزدیک ترین یاران و شاگردان مخلص و شایسته امام بوده، لطافت و شیرینی دیگری دارد.

این شاگرد مخلص امام، چنان آن روح ملکوتی را توصیف می کند که عاشقان امام را به وجد می آورد:

این انقلاب بی نام خـمینی در هـیچ جای جهان شناخته شده نیست، الحق شخصیت آن عزیز یگانه، شخصیتی دست نیافتی و جایگاه والای انسانی او جایگاهی دور از تصور و اساطیرگونه بود. او آن نخستین بود که دومین نداشت. ۲

شخصیت جامع امام

در میان رهبران سیاسی جهان تـا بـه امروز، کمتر شخصیتی به جامعیت امام خمینی (س) بروز نموده است. شخصیت استثنایی و اسطوره ای که توانست از یک جمع پریشان و پراکنده یک امت متحد بسازد و بزرگترین انقلاب قرن را بر پا کند. و بـاز بـه دلیل همین جامعیتش بودکه میلیون ها نفر، به استقبالش رفتند، صدها هزار نفر جان و مالشان را فدای راهش نمودند و میلیون ها نفر در تشییع جنازه اش، او را بدرقه کردند.

مقام معظم رهبری به حق مـعتقد اسـت حـضرت امام خمینی (س) هـمه خـصال نـفیس و کمیاب راکه مجموعه آن در قرن ها به ندرت ممکن است در انسان بزرگی جمع شود همه را با هم داشت و با این ویژگی ها بود کـه تـوانست تـخت فرعون های زمانه را بلرزاند و دل مستضعفان را به نورامید روشن سـازد و جـهان اسلام را به حرکت درآورد و به انسان ها بفهماند که انسان کامل شدن ، علی وار زیستن و تا نزدیکی مرزهای عصمت پیش رفتن، افـسانه نـیست. ۳

شـخصیت امام دارای ابعاد گوناگون بود و هر از گاهی بعدی از ابعاد او نمایان مـی شد. مقام معظم رهبری عظمت کار امام را به ارتباط ایشان با خدا و تهذیب نفس می داند که همه دشمنان داخلی و خارجی او نـیز ایـن ویـژگی را قبول داشتند. ۴برخی از ابعاد شخصیتی آن امام بزرگ عبارت بود از:

۱. ابعاد روحی و مـعنوی

الفـ . پرستش خداوند:روح عبادت و بندگی آن است که انسان به تمام معنا، بنده خدا شودو در تمام افعال و کـردار خـویش تـابع دستورات الهی باشد. امام خمینی (س) عابدی فرزانه بود که توانست خـود را از بـنده ای غـیرخدایی آزاد کند. ذکر، زیارت و تلاوت قرآن رفیق راه او بود و آن بزرگمرد تمام عمر خود را با عبادت خـدا گـذراند. مـقام معظم رهبری درباره ارتباط آن عبد صالح با خداوند می فرماید:

«او اهل خلوت، اهل عبادت، اهل گـریه نـیمه شب، اهل دعا ، تضرع، ارتباط با خدا، شعر و معنویت و عرفان و ذوق و حال بود.» ۵

هـمین عـبادت ها بـود که امام راحل را به آن درجه از اطمینان و یقین رسانده بود که در وصیت نامه سیاسی الهی خـود فـرمود با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مـرخص و بـه سـوی جایگاه ابدی سفر می کنم. مقام معظم رهبری درباره روز آخر عمر آن امام می فرماید:

«ایشان تا آخـرین لحـظات حیاتشان، ذکر و نماز و دعا را از دست ندادند... بعد از اتمام نماز [ظهر و عصر] مشغول ذکر گـفتن شـدند و تـا لحظاتی که در حالت اغما به سر می بردندمرتب پشت سر هم می گفتند: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اکـبر. ۶

ب. اخـلاص:اخـلاص با تمام زندگی امام عجین شده بود . تمام کارهای او با نام و یـاد خـدا شکل می گرفت و جز رضای محبوب به چیزی نمی اندیشید.

مقام معظم رهبری معتقد است، آنچه ما را از آن بدبختی های گـذشته بـه شوکت و جلال کنونی رسانده است همان اخلاص امام بود و اگر بخواهیم باز هـم پیـروز و سربلند باشیم باید همین راه را که رمز پیروزی بـوده اسـت ادامـه دهیم . اگر هدف و راه ما، هدف و راه امـام اسـت، وسایل ما هم باید وسایل امام باشد . وسیله امام کمک گرفتن از خدا بود، پیـش وسـیله ما نیز باید کمک گرفتن از خـدا بـاشد که آن هم بـا زبـان میسر نیست بلکه با اخلاص عملی مـی شود. ۷ ایـشان در مورد اخلاص امام می فرماید:

بزرگترین ستایش برای رهبر عزیز ما همین است که او را عـبداللّه. . . یـاد کنیم و امام بزرگوار ما مظهر ایـن اخلاص بود، و کرد آنـچه کرد. او دنـیا را در مقابل اسلام خاضع و خاشع کـرد و دشـمنان اسلام را به عقب نشینی وادار نمود. ۸

ج. تواضع:تواضع، همان فروتنی و افتادگی است که مانع از بـهتر دانـستن از دیگران می شود. امام راحل بـا تـوجه بـه موقعیت والایی کـه داشـت بسیار متواضع بود. ایـشان نـه تنها خود را بالاتر از دیگران نمی پنداشت بلکه خود را خدمتگزار مردم می دانست.

مقام معظم رهبری مـعتقد اسـت آن شخصیت با عظمت که همه دنـیا بـه عظمت او اعـتراف دارند مـی گفت: «اگـر به من خدمتگزار بـگویند بهتر است از این که به من رهبر بگویند” و راست می گفت، او اهل تعارف و تظاهر نبود و خاضعانه اظـهار مـی نمود: «مردم از ما بهترند” و «من دربرابر شـما احـساس حـقارت مـی کنم. “ ۹نـمونه چنین انسانی در دنـیا و تـاریخ سراغ نداریم او از همه انسان هایی که تاکنون دیده و وصف آنها را شنیده ایم بالاتر بود. ۱۰

د. توکل :بازنگری اندک در فـعالیت امـام درمـی یابیم علت استواری ایشان در تمام فراز و نشیب های زنـدگی، ایـن بـود کـه اتـکای حـقیقی به خداوند داشت و جز خدا کسی را مؤثر نمی دانست و خداوند نیز از او حمایت کرده و او را به پیروزی های خیره کننده رساند.

رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی که شجاعت و توکل ایشان نیز زبـانزد عام و خاص است شهادت می دهد که در حوادث وحشتناک که همه مسئولین به بن بست می رسیدند به امام پناه می بردند وآن حضرت با دم مسیحایی خود به همه آنها آرامش می بخشید. او مانند کوهی مقاوم و اسـتوار بـود که هیچ چیز او را متزلزل نمی ساخت، بلکه هرگونه ترس و اضطراب را از دل همراهان و نزدیکان دور می کرد. ۱

ه‍. دعا و توسل:امام راحل که با تمام وجود دلباخته اهل بیت علیهم السّلام بود هر پگاه و هر شـامگاه بـه آنان توسل می جست.

حضرت آیت اللّه العظمی امام خامنه ای توفیقات امام را مرهون ارتباط ایشان با معصومین علیهم السّلام می داند و معتقداست اگر آن حضرت با مناجات و دعـا و تـوسل سروکار نداشت و اهل استغاثه و مـناجات نـبودخدای متعال این همه توفیق را نصیب ایشان نمی کرد به گونه ای که هر ماه رمضانی که بر امام می گذشت انسان می دید که آن بزرگوار نورانی تر شده است. عـظمت ائمـه در دیدگاه امام خمینی (س) به حدّی بود که آن شخصیت عظیم در برابر خورشیدهای فروزان ولایت کوچکی و خاکساری می کرد وخود را مقابل آنها ذره ای بیشتر به حساب نمی آورد. و به واسطه همین دعاها وتوسل ها بود که خداوند متعال او را هدایت مـی کرد. ۱۲

مـقام معظم رهبری در این باره می فرماید:

«من از ایشان این حرف را شنیده بودم که می گفتند: «من از اول انقلاب احساس می کنم دست هدایتی ما را کمک می کند و پیش می برد و راه ها را در مقابل ما باز می کند. “ ۱۳

و. همّت بلند:آرمـان های بـزرگ، نیازمند هـمّت عالی است و امام خمینی، آن انسان بزرگ، هم همّت بلندی داشت . او افق های دوردست را می دید و هدف های بـزرگ راانتخاب می کرد و با تمام وجود به سوی آن هدف ها پیش می رفت.

حضرت آیـت اللّه العـظمی امـام خامنه ای همّت آن امام را این گونه ترسیم می کند که ایشان هدف های بسیار عظیمی را انتخاب می کرد به گونه ای که انسان های مـعمولی فـکر می کردند این هدف های والا دست نیافتنی است ولی همت بلند و خستگی ناپذیری و توانایی اعجاب انگیز اینمرد بزرگ هـدف ها را مـحقق مـی کرد . او پنجه در پنجه ستمگران انداخت و با رهبری بی نظیرش، هر لحظه مردم را بیدارتر و مصمّم تر کرد، تاریخ بـشریّت به داشتن چنین انسانی با این اراده پولادین افتخار می کند. ۱۴مقام معظم رهبری راجـع به اراده پولادین و همت بـلند امـام و تأثیر آن در جهان اسلام می فرماید :او به اسلام عزت بخشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد. او ملت ایران را ازاسارت بیگانگان نجات داد و به آنان غرور و شخصیت و خودباوری بخشید... او جمهوری اسلامی را ده سال در میان طوفان های سهمگین و حـوادث سرنوشت ساز، قدرتمند انها اداره و حراست و هدایت کرد و به نقطه ای مطمئن رسانید. ۱۵

۲. ابعاد عملی و رفتاری

الف. قاطعیت و سازش ناپذیری:امام خمینی از جمله افراد نادری بود که با صلابت واستواری در برابر همه کژیها و انحرافات ایستاد و سـر سـوزنی از صراط مستقیم الهی فاصله نگرفت . خشونت دشمن، تبسم دوست و دوچهرگی منافق، هرگز در بینش نافذ او اثر نکرد .

رهبر معظم انقلاب اسلامی سازش ناپذیری امام را این گونه شرح می دهد که آن حضرت به محض ورود به کـشور هـمه خطوط سیاست جمهوری اسلامی را روشن کرد و اعلام نمود که حکومت تشکیل خواهد داد در حالی که در آن روزها هنوز رژیم شاهنشاهی، مجلس فرمایشی، ارتش شاهنشاهی و ادارت دولتی بودند. در همان روز نیز اعلام کرد کـه سـیاست استعماری و سلطه گری آمریکا در منطقه تمام شد . ۱۶

قاطعیت امام فقط در مقابل امریکا، رژیم شاه و دشمن بعثی خلاصه نمی شد آن حضرت نفوذی ها ، منافقین، متحجرین و مقدس مآبان را نیز خوب می شناخت و چهره آنها را آشـکار مـی کرد. جـمله معروف آن حضرت که «دفاع از اسـلام و نـظام شـوخی بردار نیست و من با هیچ کس عقداخوت نبسته ام . “ نشان از سازش ناپذیری آن حضرت داشت. مقام معظم رهبری می فرماید:زمانی ایشان ناراحتی قلبی پیدا کردند مـا بـه شـدّت نگران بودیم وقتی خدمتشان رسیدیم ایشان در آنوضعیت مـا را بـه پایداری در این راه سفارش کردند و فرمودند:

قوی باشید، احساس ضعف نکنید، به خدا متکی باشید اشدّاء علی الکفار رحماء بـینهم باشید و اگـر بـا هم باشید هیچ کس نمی تواند به شما آسیبی برساند . ۱۷

ب. شجاعت:امـام راحل (س) از شجاعت و صف ناپذیری برخوردار بود و با همین خصلت بزرگدر برابر همه ناملایمات با قامتی بـه اسـتواری کـوه می ایستاد. این جمله امام که «و اللّه !من به عمرنترسیدم” حاکی از شـجاعت و صـف ناپذیر مردی بزرگ است که روزگار به داشتن چنین انسانی به خود افتخار می کند. حضرت آیت اللّه العظمی امـام خـامنه ای اعـتقاد دارند که شجاعت امام نه تنها دوستان را شیفته آن حضرت بلکه دشمنان را نـیز بـه سـتایش واداشت. روح شجاعتی که امام در مسلمان و ملت ها دمید، سبب شد ابهت ابرقدرت ها شکسته شود. ایشان شـجاع امـام را ایـن گونه ترسیم می نماید:

«او بت ها را شکست و باورهای شرک آلود را زدود. او به همه فهماند که انسان کامل شدن ، علی وار زیـستن، افـسانه نیست او به ملت ها نیز فهماند که قوی شدن و بند اسارت گسستن و پنجه در پنجه سـلطه گران انـداختن مـمکن است.» ۱۸

ج. ساده زیستی: از جمله افرادی که به دنیا و آنچه در دنیا بود به دیده حقارت نـگریست امـام خمینی بود. دنیا با همه مظاهر فریبنده خود یعنی قدرت، ثروت، شهرت، دولت و مانند ایـنها بـه آن حـضرت رو کرد و آن حضرت از آن همه امکانات مادی چشم پوشی کرد. ایشان از کاخ های نیاوران، سعدآباد و. . . چشم پوشید و به خـانه مـحقّر و دو اتاق استیجاری در دهکده جماران اکتفا کرد. ۱۹

مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در سالگرد آن بـزرگوار یـادآور می شود که نه تنها امام از بیت المال استفاده نمی کرد بلکه آنچه متعلق به خود او هم بـود بـرای مـردم خرج می کرد. مریدان، علاقه مندان و دوستان امام برای ایشان هدایای فراوانی می آوردند کـه آن حـضرت برای آبادانی کشور، کمک به فقرا، رسیدگی به سیل زدگان و جاهای دیگر، صرف می کرد. امام بزرگوار نه تـنهاخودش را رهـا کرده بود بلکه به مسئولان و شاگردان خویش نیز توصیه می کرد که دنـبال زرق و بـرق دنیا نروند چرا که چرب و شیرین انـسان را از مـجاهدت در راه خـدا باز می دارد. ۲۰

دشمن شناسی امام

یکی از ویژگی های مـنحصر بـه فرد امام خمینی، بینش فراگیر آن حضرت، نسبت به مصالح مسلمانان در ابعاد داخلی و خارجی بـود. مـعمار انقلاب اسلامی تاریخ نهضت های گـذشته را بـه دقت مطالعه و آفـات آنـها را مـورد بررسی قرار داده بود و از این تجربیات بـرای حـفظ انقلاب استفاده کرد. آن امام قدرت های استکباری را به صورت کامل می شناخت و تلاش کرد که مـستضعفان جهان را عـلیه آنها و به خصوص امریکا بسیج کـند ، همواره مبارزه با اسـرائیل را تـشویق می کرد، ماهیت جریان های انحرافی و مـرموز بـه خصوصا منافقین، متحجران، نهضت آزادی و باند مهدی هاشمی را برای مردم روشن می نمود . آن حضرت بـا زمـان شناسی دقیق و با تسلط و شناخت کـامل قـدرت های جـهانی و جریان های انحرافی و بـا اخـذ تصمیمات مناسب و به موقع هـمه تـوطئه های دشمن راخنثی می کرد.

مقام معظم رهبری برخورد حضرت امام با دشمنان خارجی و داخلی را این گونه بـیان مـی کند که ایشان رأساستکبار یعنی امریکای جـهان خوار و سـردمداران نظام های غربی را بـارها دچـار نـاکامی اسخت و خواب راحت را ازچـشم زورگویان ربود، ۲۱شعار محو غده سرطانی اسرائیل را مطرح کرد، ۲۲با بصیرت و صبر ومقاومت به جـنگ بـا نفاق و دورویی و تزویر رفت و سربلند و پیـروز ایـن راه را طـی نـمود. ۲۳

احـیای ازرشهای اسلامی

یـکی از هـنرهای امام بزرگواری که هدف انقلاب اسلامی نیز به شمار می رفت احیای ارزش های اسلامی بود که به واسطه حـکومت سـتمگران بـر این کشور فقط نامی از آنها باقی مـانده بـود. امـام به عـزت مـسلمانان اعـم از ایرانی و غیر ایرانی می اندیشید و در این راه از هیچ کوششی مضایقه ننمود . او با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران برای همیشه پناهگاه مسلمان آزاده جهان است و نیاز سربازان اسلام را تأمین می کند به مـسلمانان عزت بخش و شعار اسلامی چون برپایی حج ابراهیمی، نماز جمعه و... را برپا نمود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی این گونه می فرماید که هنر امام راحل آن بود که ایشان طراحیک نظام سیاسی است که هـیچ گونه سـابقه ای در جهان نداشت، آن هم بنای اسلامی با توجه به نیازهای دنیای جدید که برای هر انسان صاحب نظری که با مسائل سیاسی و مکاتب سیاسی روز آشناست قابل فهم و قبول باشد. ۲۴در حکومتی که امـام پایـه گذاری نمود همه در مقابل قانون برابرند. ایشان یک وقت فرمود:چنانچه در مجلس [شورای اسلامی] به کسی اهانت شد آن فرد حق داشته باشد که به مجلس بیاید و از خودش دفـاع کـند. ۲۵اینها درس های جاودانه ای است کـه همه مـا ها باید به آنها عمل کنیم.

حمایت بی قید و شرط از مسلمانان جهان در برابر نظام های کفر و شرک جزو اصول امام راحل بود. ایشان به عزت و سربلندی مسلمانان می اندیشید و مـوفق شـد مسلمانان را که در بعضی از کـشورها در اقـلیت بودند و مسلمانی خود را اظهارنمی کردند به درجه ای از عزت برساند که به مسلمانی خودافتخار کنند. ۲۶

آن حضرت روح اعتماد به نفس را در ملت ها دمید ، بزرگترین تحقیرها را به ابرقدرت ها به خصوص امریکا رواداشت ، ۲۷ تأکید فراوان بر خـط نـه شرقی، نه غربی مبارزه با استکبار جهانی، استقلال حقیقی، خودکفایی و حمایت بی دریغ و همیشگی از مستضعفان و محرومان جامعه جزو آرمان های او بود . ۲۸

بنیان گذار انقلاب اسلامی در برپایی شعائر اسلامی نیز تحولی بزرگ به وجود آورد. حج ابراهیمی را که قرن ها فـراموش شـده بود بـه صحنه اجتماع برگرداند و هر سال به مناسبت برپایی حج پیام طولانی و با مضامین بسیار والا صادر می کرد. ۲۹در این پیـام ها امام اصولی مثل فلسفه حج، برائت از مشرکین، تبیین اسلام ناب محمّدی صـلّی اللّه عـلیه و آله وحـدت مسلمانان ، توطئه های استکبارجهانی و رساندن پیام انقلاب اسلامی به مسلمانان را گوشزد می نمودند. همچنین در دیدگاه امام، نماز جمعه نـمایشی از قـدرت سیاسی اجتماعی اسلام بود که باید هرچه با شکوه تر و پرمحتواتر اقامه شود و به هـمین جـهت فـقها و مجتهدان را برای این امر مهم انتخاب می کرد. مقام معظم رهبری اعتقاد دارند اگر این کار بـزرگ یعنی برپایی نمازهای جمعه نبود معلوم نبود که الآن وضع انقلاب و وضع روحی مـردم چگونه بود، چرا کـه نـماز جمعه یک نقش فوق العاده و طراز اول درحفظ قوام معنوی و حصار ایمنی جامعه دارد. ۳۰

اقدام دیگر امام پیوند زدن انقلاب اسلامی با قیام عاشورا بود. آن حضرت ماه محرم را، ماه حماسه و شجاعت و ماه پیروزی خون بر شـمشیر می دانست . و معتقد بود که انقلاب اسلام پرتویی از قیام عاشورا است. به همین جهت آن حضرت در آغاز نهضت اسلامی یعنی محرم سال۴۲ و نیز در محرم ۵۷ انقلاب اسلامی را به نهضت حسینی پیوند زد. ۳۱ مقام معظم رهـبری دررابـطه با احیای اصول و ارزش های اسلامی به دست امام می فرماید:

«او [امام] به اسلام عزت بخشید و پرچم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد. او ملت ایران را از اسارت بیگانگان نجات داد و به آنان غرور و شخصیت و خودباوری بخشید، او ، صلای اسـتقلال و آزادگـی را در سراسر جهان سرداد و امید را در دل های ملل تحت ستمجهان زنده کرد . او در عصری که همه دست های قدرتمند سیاسی برای منزوی کردندین و معنویت و ارزش های اخلاقی تلاش می کردند، نظامی بر اساس دین و مـعنویت وارزشهای اخلاقی پدید آورد و دولت و سیاسی اسلامی بنیان نهاد.» ۳۲

مردم در نگاه امام

از منظر امام، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از ضرورت های نظام جمهوری اسلامی است. آن حضرت پس از اتکا به خدا ، مردم را محور اصلی و نـقش آفرین در پیـروزی انـقلاب وشکل گیری حکومت اسلامی می دانست و مـعتقد بـود کـه اصل مهم و کارساز در تداوم و بقای نظام و انقلاب مردم هستند.

مقام معظم رهبری، معتقد است وقتی امام از مردم صحبت می کرد بر مـبنای احـساسات نـبود و مثل رهبران خیلی از کشورها ادعای مردم گرایی نمی کرد بـلکه در عـمل برای مردم و منزلت وشأن آنها ارزش قائل می شد. ۳۳ کمتر کسی را دیده ام که به قدر امام، نسبت به مردم از عـمق دل احـساس مـحبت و اعتماد کند چرا که او به شجاعت و ایمان مردم باور داشـت. ۳۴

امام مردم را از صمیم قلب دوست می داشت و به آنها عشق می ورزید. مقام معظم رهبری احترام امام به اقشار جامعه را ایـن گونه بـیان مـی نمایدکه من دیدم چشم های امام از هیجان و عشق به بچه هایی که قلک های خـود را بـرای جبهه آورده بودند پر از اشک می شد. ۳۵وقتی پیغامی از مادر شهیدی را خدمتشان گفتم اشک از چشمان آن حضرت سـرازیر شـد. ۳۶امـام در سخت ترین شرایط به مردم اطمینان داشت و به صفا ، وفا، غیرت، شجاعت و صداقتشان واقـف بـود. مـردم نیز امام خود را خوب شناخته بودند و پاسخ مناسب به او دادند. ۳۷

ویژگی های خط امام

از دیدگاه مـقام مـعظم رهـبری، یکی از اساسی ترین اقدامات برای حفظ هویت اصلی انقلاب اسلامی، پای بندی به روش و منش رهبری حضرت امـام خـمینی (س) است. به همین سبب برخی از ویژگی های برجسته این خط روشن الهـی از زبـان فـرزند شایسته و خلف صالح آن بزرگوار شنیدنی است. التزام به اسلام، تکیه بر مردم، برپایی عدالت اجـتماعی، ایـستادگی در برابر قدرت های استکباری و حفظ وحدت از جمله این ویژگی ها می باشد.

مقام معظم رهبری اعـتقاد دارد کـه امـام، اسلام ناب را دوباره زنده کرد و به ذهن و عمل انسان هاو صحنه های سیاسی جهان برگرداند. پس حفظ ایـن مـیراث عظیم یعنی جمهوری اسلامی برهمه واجب است. مشخصه دیگر خط امام تـکیه بـر مـردم و برقراری عدالت اجتماعی و کمک به طبقات مستضعف و محروم است که امام آنها را صاحب انقلاب و کشور مـی دانست . ۳۸مـبارزه بـارژیم اشغالگر قدس و عدم رابطه با امریکا و مبارزه با تفرقه افکنی استکبار نیز از خـصوصیات خـط امام است. ۳۹آیت اللّه العظمی امام خامنه ای درباره ادامه راه امام توسط مردم می فرماید:

امام خمینی یک حقیقت هـمیشه زنـده است. نام از پرچم این انقلاب و راه او راه این انقلاب و اهداف او اهداف این انقلاب است. راه او راه مـا، هـدف او هدف ما، و رهنمود او مشعل فروزنده ماست. ۴۰

پیـنوشت ها

۱). بـنیان مـرصوص امام خمینی در بیان و بنان، عبد اللّه جوادی آمـلی. بـه همّت محمد امین شاهجویی، (قم، اسرا، ۱۳۷۵ ). ص ۲.

۲). سخن آفتاب، سازمان تبلیغات اسلامی، (تهران، سـازمان تـبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳)، ص ۱۰۹.

۳). حدیث ولایت ، مجموعه رهـنمودهای مـقام معظم رهـبری، ج ۱، (. تـهران، نـشر سازمان مدارک فرهنگی، ۱۳۷۵)، ص ۲۸۲.

۴). همان، ص ۶۳.

۵). بیانات مـقام مـعظم رهبری در سالگرد رحلت امام، روزنامه قدس، 16 / ۳ / 78، ص ۴.

۶). خاطرات و حکایت ها، حضرت آیت اللّه خـامنه ای ، ج ۳، (تـهران ، قدر ولایت، ۱۳۷۵)، ص ۵.

۷). حدیث ولایت، ج ۱، ص ۲۳.

۸). همان، ج ۷، ص ۱۴.

۹). هـمان، ج ۱، ص ۱۵۹.

۱۰). همان.

۱۱). سرگذشتهای ویژه از زنـدگی امـام خمینی، مصطفی وجدانی، ج ۲، (بی جا، پیـام آزادی، ۱۳۶۲)، ص ۵۸.

۱۲). سـخن آفتاب، ص ۱۰۳.

۱۳). حدیث ولایت ، ج ۳، ص ۲۸۸-۲۸۷.

۱۴). حدیث ولایت ج ۱، ص ۵-۴.

۱۵). همان، ص ۱۳.

۱۶). خاطرات و حکایت ها، ج ۲، ص ۱۵۷.

۱۷). حدیث ولایت، ج ۱، ص ۱۹۳.

۱۸). نسل کوثر، مـرکز تـحقیقات اسلامی، (قم، دفتر تبلیغات اسـلامی، ۱۳۷۸)، ص ۱۳۲.

۱۹). خـلاصه ای از زنـدگی امام خمینی، سـتاد مـرکزی مراسم، ۱۳۷۵، ص ۱۱.

۲۰). بیانات مقام مـعظم رهـبری در سالگرد امام، روزنامه قدس، 16 / ۳ / 78 و ۷۹۳ / ۱۶.

۲۱). سخن آفتاب، ص ۱۰۲.

۲۲). حدیث ولایت، ج ۲، ص ۷۷.

۲۳). همان ، ج ۷، ۱۳۱-۱۳۰.

۲۴). مشروح بیانات مقام معظم رهـبری بـه مناسبت سالگرد ارتحال امام، روزنامه قـدس، 16 / ۳ / 80، ص ۸.

۲۵). حـدیث ولایت، ج ۶، ص ۵۷.

۲۶). بـیانات مـقام مـعظم رهبری در دیدار با امـت ، کیهان ، ۶۸ / ۳ / ۲۴، ص ۳.

۲۷). همان.

۲۸). حدیث ولایت، ج ۱، ص ۵.

۲۹). همان، ج ۷، ص ۲۳۱.

۳۰). سخن آفتاب، ص ۲۳۲.

۳۱). حدیث ولایت، ج ۲، ص ۸.

۳۲). همان، ج ۱، ص ۱۳.

۳۳). بیانات مقام معظم رهبری در سـالگرد ارتـحال، قدس ، ۸۰ / ۳ / ۱۷، ص ۸.

۳۴). مجله حوزه، شماره ۴۹، ص ۱۵۴.

۳۵). خاطرات و حـکایت ها، ج ۳، ص ۸.

۳۶). بـرداشت هایی از سـیره امـام، ج ۱، غـلامعلی رجایی، (تهران، عـروج، ۱۳۷۸)، ص ۲۰۷.

۳۷). حـدیث ولایت، ج ۱، ص ۱۲۷.

۳۸). خاطرات و حکایت ها، ج ۵، ص ۱۰۰ -۹۹ .

۳۹). امام از دیدگاه رهبری، (تهران ، مؤسسه قدر ولایت، ۱۳۷۸)، ص ۳۶-۳۵.

۴۰). بیانات مقام معظم رهبری به مـناسبت سـالگرد ارتـحال، کیهان، ۶۹ / ۳ / ۱۲، ص ۱۱.