آخرین اخبار

چهارشنبه1401/12/24

15:36:1

76

شستشوی فرش های دستی در قالیشویی های استان البرز تحت نظارت بازرسان استاندارد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز، محمد حسین طاهری مدیرکل استاندارد استان البرز درخصوص اجرای طرح عیدانه این اداره کل گفت: پایش کیفیت فرآورده ها و خدمات در استان و ترویج مفاهیم و الزامات استاندارد در جامعه ، هدف اصلی اجرای این طرح با 12 تیم بازرسی اختصاصی می باشد.

مدیر کل استاندارد استان البرز عنوان کرد: در طرح عیدانه استاندارد، 12 تیم بازرسی در سطح استان مبادرت به بازرسی از مراکز قالیشویی نموده تا براساس استاندارد ملی 2271 شستشوی فرش های دستی را مورد بازرسی قرار دهند.

 طاهری در انتها افزود : میزان PH پساب خارج شده، نحوه شستشو و خشک کردن فرش های دستی و مواد پاک کننده مناسب و استاندارد از جمله مواردی است که در بازرسی قالی شویی های استان انجام می شود