social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

شنبه1402/6/11

08:49:3

200

فراخوان واگذاری سنجش و آزمون نازل‌های سوخت CNG

بسمه تعالی
  1. شرح خدمت
سنجش و آزمون سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده برای وسایل نقلیه (نازل‌های سوخت CNG) مطابق با قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد و بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 18472 و استانداردهای مربوطه و ثبت به موقع گزارشات در سامانه اندازه شناسی قانونی
  1. شرایط عمومی
علاوه بر رعایت قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد و استانداردهای ملی ایران، رعایت موارد ذیل تأکید می شود:
- آزمایشگاه‌های مربوطه در زمینه سنجش و آزمون سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده برای وسایل نقلیه (نازل‌های سوخت CNG) براساس استاندارد ملی ایران به شماره 18472 و استانداردهای مربوطه در دامنه کاربرد ذیربط، در کشور/ استان البرز، باید دارای گواهینامه تأیید صلاحیت معتبر آزمایشگاه همکار باشند.
  1. مدارک و مستندات لازم
  • ارائه گواهینامه تأیید صلاحیت معتبر آزمایشگاه در کشور / استان البرز در دامنه کاربرد ذیربط
  • اعلام تعداد بازرسان تایید صلاحیت شده آزمایشگاه در استان البرز
  • اراه کلیات سوابق خدمات آزمایشگاه در استان البرز به همراه نمونه گزارش سنجش و آزمون با سربرگ آزمایشگاه
  • ارائه کلیات سوابق کاری آزمایشگاه در سنوات گذشته به همراه نمونه گزارش سنجش و آزمون با سربرگ آزمایشگاه
  • ارائه مدارک و مستندات مربوط به استقرار آزمایشگاه در استان البرز و همچنین مدارک مربوط به داشتن تجهیزات اضافی، به ازای فعالیت در این استان و در دامنه کاربرد ذیربط (در صورت دارا بودن).
ضمنا، اداره کل استاندارد استان البرز بر اساس بررسی و تصمیم گیری مربوطه، در پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از پیشنهادات جهت انعقاد تفاهم‌نامه ذیربط مطابق با قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد مختار می باشد. همچنین نحوه تفکیک و تقسیم بندی محدوده جغرافیائی استان برای واگذاری امورمورد تصدی به عهده این اداره کل می باشد.
 
اداره کل استاندارد استان البرز
" فراخوان واگذاری آزمون سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده برای وسایل نقلیه (نازل‌های سوخت CNG ) سال 1402"
اداره کل استاندارد استان البرز در نظر دارد امور مربوط به سنجش و آزمون  سیستم های اندازه گیری سوخت گازی فشرده برای وسایل نقلیه ( نازل‌های سوخت CNGدر محدوده استان البرز را مطابق قوانین و مقرارت سازمان ملی استاندارد و بر اساس استانداردهای ملی ایران به آزمایشگاههای همکار دارای گواهینامه تائید صلاحیت معتبر از سازمان ملی استاندارد واگذار نماید. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1402/06/16 نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم به اداره کل استاندارد، اقدام نمایند.

فايل ها