social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اطلاعیه و فراخوان

بيشتر

شنبه1402/10/2

14:11:0

254

فراخوان مدیران فنی آزمایشگاه‌ها و نهادهای بازرسی و گواهی کننده

در نظر است در راستای تقویت و گسترش بانک ارزیابان مرکز ملی تائید صلاحیت ایران و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود در شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها و با رعایت و شناسایی ریسک‌های محتمل اقدام شود.
مقتضی است از میان آزمایشگاه‌های دارای استاندارد 17025 و نهادهای بازرسی دارای استاندارد 17020 استانی نسبت به معرفی مدیران فنی و متخصصین این شرکت‌ها با تکمیل فایل اکسل 1 (لیست مدیران فنی شرکت‌های آزمایشگاهی و بازرسی استانی) به همراه تکمیل فرم‌های پیوست 2 برای هریک از مدیران فنی و ارسال مستندات به اداره کل اقدامات لازم صورت پذیرد.
جناب آقای اولیایی با شماره تماس 021-88931907 و 021-88931906 داخلی 3002 جهت پاسخگویی به سوالات معرفی می شوند.