social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

اخبار استان

بيشتر

پنجشنبه1403/2/27

08:44:1

81

جهادی دیگر در دولت خدمتگزار مردمی حضرت آیت ا... رئیسی

مدیرکل استاندارد البرز از جهادی دیگر در دولت مردمی خبر داد: پس از سه دهه، عضویت سازمان ملی استاندارد در (ILAC)

مدیرکل استاندارد استان البرز گفت: ظفرهای بزرگ و اخیر در یک ماهه اخیر میسر نبود مگر با درایت های جهادی ریاست دولت مردمی حضرت آیت ا.. رئیسی و هدایت های متعهدانه برادر انقلابی جناب آقای دکتر اسلام پناه در سازمان ملی استاندارد  و امروزه به کرات از سطح جامعه  ابراز رضایت شهروندان به ما منعکس می شود و خشنودی ملت از خدمتگزاران خود در سازمان استاندارد بزرگترین دلگرمی برای ما است.

محمد آئینی عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران و مدیرکل استاندارد استان البرز از جهادی دیگر در دولت مردمی و سازمان ملی استاندارد خبر داده و اعلام کرد این سازمان پس از سه دهه به عضویت اتحادیه نظام آزمایشگاهی (ILAC) نهاد اعتبار بخشی بین المللی آزمایشگاهی درآمد.
مدیرکل استاندارد استان البرز با تبریک فرارسیدن 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی به کلیه خبرنگاران و فعالان این حوزه، اصلی ترین وظایف روابط عمومی را توزیع عادلانه، متعهدانه و انقلابی آگاهی ها در سطح جامعه دانست که موجب توسعه ارتباطات در میان جوامع می گردد.
دبیر شورای استاندارد استان البرز در ادامه افزود: مسئولیت اجتماعی ما امروزه ایجاب می کند تا خدمات شایسته نظام جمهوری اسلامی را با مسئولیت پذیری به سطح جامعه انتقال دهیم و بنده خوشحال هستم که در گرامیداشت روز 27 اردیبهشت با خبر عضویت سازمان ملی استاندارد در اتحادیه نظام آزمایشگاهی (ILAC) نهاد اعتبار بخشی بین المللی آزمایشگاهی، کام ملت را شیرین نمایم.
مدیرکل استاندارد استان البرز در انتها گفت: ظفرهای بزرگ و اخیر در یک ماهه اخیر میسر نبود مگر با درایت های جهادی ریاست دولت مردمی حضرت آیت ا.. رئیسی و هدایت های متعهدانه برادر انقلابی جناب آقای دکتر اسلام پناه در سازمان ملی استاندارد  و امروزه به کرات از سطح جامعه  ابراز رضایت شهروندان به ما منعکس می شود و خشنودی ملت از خدمتگزاران خود در سازمان استاندارد بزرگترین دلگرمی برای ما است.