social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد

رویدادهای مهم

بيشتر

شنبه1399/7/5

11:57:4

328

زن و مردی که در پوشش بازرس استاندارد جهت کالیبره نمودن ترازوها به واحد های صنفی کرج مراجعه نمودند دستگیر شدند

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان البرز،   زن و مردی  که تحت عنوان  بازرس استاندارد جهت کالیبره نمودن ترازوی واحد های صنفی به برخی مناطق شهر کرج مراجعه نموده بودند  ، با گزارشات مردمی  و هماهنگی اداره کل استاندارد  و نیروی انتظامی بازداشت و تحویل مرجع قضایی گردیدند. بر اساس این گزارش از شهروندان درخواست می گردد در هنگام مراجعه بازرسان ، جهت اطمینان از اصالت بازرسان ، با شماره 1517 تماس حاصل نمایند.