آرشیو فیلم

بيشتر

چهارشنبه1401/8/18

10:39:0

18

به مناسبت روز ملی کیفیت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با حضور در برنامه سلام تهران شبکه ۵ پاسخگوی سوالات شهروندان بود