آموزش مدیران كنترل كيفيت
                                                                                                                                  آموزش مدیران کنترل کیفیت
 
عنوان خدمت:   آموزش مدیران کنترل کیفیت شناسه خدمت:   18051941102
نوع خدمت:        
خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) 
  ماهیت خدمت: الکترونیکی                                      آدرس سامانه:  www.albqctr.com سامانه آموزش اداره کل استاندارد استان البرز                      تعدادبار مراجعه حضوری: ندارد
                                                                                      https://tr.inso.gov.ir سامانه مدیریت یکپارچه آموزش (ایده)
                                                                                     https://isom.inso.gov.ir سامانه نظارت بر اجرای استاندارد           
شرح خدمت:
ارائه خدمات مربوط به تایید صلاحیت و آموزش مدیران کنترل کیفیت در اداره آموزش انجام می شود متقاضی تایید صلاحیت از طریق  سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، درخواست خود را ثبت نموده و پس از بررسی مدارک و مستندات و تطابق رشته تحصیلی با فرآورده مورد تقاضا، درخواست متقاضی توسط کارشناس اداره کل تایید شده  و پس از قبولی در آزمون اولیه، انجام مصاحبه تخصصی و سپری نمودن دوره های کارآموزی مربوطه، پرونده الکترونیکی جهت طرح در کمیته تایید صلاحیت ارسال می گردد.
پس از تایید در کمیته تایید صلاحیت، گواهینامه تایید صلاحیت در سامانه صادر و در اختیار واحد تولیدی قرار می گیرد.
بر اساس آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، افرادی که به عنوان مدیران کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده باشند، تمدید پروانه تایید صلاحیت آنها منوط به گذراندن دوره هاي آموزشی مربـوط ( بـه طور متوسط سالانه حداقل شانزده ساعت) می باشد.
کلیه اقدامات فوق براساس قانون سازمان ملی استاندارد ،ضوابط و روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد.
ذینفعان :
مدیران کنترل کیفییت معرفی شده توسط واحدهای تولیدی
 جزئیات خدمت:
شناستامه خدمت
 
جزئیات خدمت در سامانه ملی خدمات دولت                   
واحد سازمانی ارائه خدمت : 
اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز 
 رییس اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز
ایمیل:  @inso.gov.ir

تلفن: 32607000-026  داخلی  210                         
   ساعات ارائه خدمت: ساعات اداري - 7:30 تا 14:30
   پنج شنبه ها 7:30 تا 13:30
 FAQ:
  سوالات متداول  
  فیلم آموزشی تمدید صلاحیت
  فیلم آموزشی تایید صلاحیت1
  فیلم آموزشی تایید صلاحیت2
  فیلم آموزشی تجدید -افزایش دامنه

 
  رویه ارائه شکایت:   
سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد      
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
                                                           
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت: 
هزینه های مورد نیاز جهت دریافت خدمت
نظرسنجی:
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
لیست نظرسنجی خدمات البرز
SLA:
بیانیه توافق سطح خدمت
  مدت زمان دریافت خدمت: حداقل یک ماه                          مراحل گردش کار:  
راهنمای فرایند کار
فرایند کار


قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
 قوانین و مقررات 
رشته های تحصیلی مورد قبول برای مدیران کنترل کیفیت
راهنمای آموزش و نیازسنجی  مدیران کنترل کیفیت  
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:
آيين+نامه+مصوب مدیران کنترل کیفیت
تعهد 16 ساعت بازآموزی
چک لیست مدارک مورد نیاز تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی
چک لیست مدارک مورد نیاز تمدید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی
شرح وظایف- متمم قرارداد
فرم استعفا
فرم تسویه حساب
فرم ثبت مشخصات افراد کلیدی واحد کنترل کیفیت
فرم معرفی نامه
فرمت قرارداد مدیران کنترل کیفیت
منابع آزمون تایید صلاحیت
نامه فیش واریزی کارمزد خدمات