social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
سه‌شنبه 31 خرداد 1401                                                                                    تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
 
عنوان خدمت:   تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت شناسه خدمت:     13011456105
نوع خدمت:        
خدمت به شهروندان (G2C) خدمت به کسب و کار(G2B) خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G) 
  ماهیت خدمت: الکترونیکی                                                        آدرس سامانه:   http://isom.inso.gov.ir                   تعدادبار مراجعه حضوری: دوبار
شرح خدمت:
متقاضی تایید صلاحیت از طریق  سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، درخواست خود را ثبت نموده و پس از بررسی مدارک و مستندات و تطابق رشته تحصیلی با فرآورده مورد تقاضا، درخواست متقاضی توسط کارشناس اداره کل تایید شده  و پس از قبولی در آزمون اولیه، انجام مصاحبه تخصصی و سپری نمودن دوره های کارآموزی مربوطه، پرونده الکترونیکی جهت طرح در کمیته تایید صلاحیت ارسال می گردد.
پس از تایید در کمیته تایید صلاحیت، گواهینامه تایید صلاحیت در سامانه صادر و در اختیار واحد تولیدی قرار می گیرد.
کلیه اقدامات فوق براساس قانون سازمان ملی استاندارد، ضوابط و روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد.
ذینفعان:

مدیران کنترل کیفیت معرفی شده توسط واحدهای تولیدی که به واسطه حضور در آن واحد تولیدی می بایست این گواهینامه را دریافت نمایند و چنانچه با آن واحد تولیدی قطع همکاری نمایند. برای شروع فعالیت در واحد تولیدی جدید باید مجددا اقدام به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت نمایند
 جزئیات خدمت:
شناسنامه خدمت
 
جزئيات خدمت در سامانه ملي خدمات دولت 
واحد سازمانی ارائه خدمت : 
اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز 
 رییس اداره آموزش و ترويج استاندارد استان البرز     
ایمیل:  @inso.gov.ir
تلفن: 32607000-026  داخلی  210        
   ساعات ارائه خدمت: 
ساعات اداري - 7:30 تا 14:30
   پنج شنبه ها 7:30 تا 13:30
 FAQ:
  سوالات متداول
فیلم آموزشی تمدید صلاحیت
  فیلم آموزشی تایید صلاحیت1
  فیلم آموزشی تایید صلاحیت2
  فیلم آموزشی تجدید -افزایش دامنه

 
  رویه ارائه شکایت:   
سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد       

 
هزینه های دریافت خدمت و نحوه محاسبه و محل پرداخت:هزینه های مورد نیاز جهت دریافت خدمت

 
نظرسنجی:
فرم نظرسنجی از وضعیت عملکرد سامانه های سازمان
 
نظرسنجی در ارتباط با کیفیت خدمات ارائه شده
لیست نظرسنجی خدمات البرز
SLA:
بیانیه توافق سطح خدمت 
  مدت زمان دریافت خدمت: یک ماه    مراحل گردش کار:  
فلوچارت تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت


قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوطه:
 قوانین و مقررات 
رشته های تحصیلی مورد قبول برای مدیران کنترل کیفیت
راهنمای آموزش و نیازسنجی  مدیران کنترل کیفیت
مستندات و مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت:
آيين+نامه+مصوب مدیران کنترل کیفیت

تعهد 16 ساعت بازآموزی
چک لیست مدارک مورد نیاز تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی
چک لیست مدارک مورد نیاز تمدید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی
شرح وظایف- متمم قرارداد
فرم استعفا
فرم تسویه حساب
فرم ثبت مشخصات افراد کلیدی واحد کنترل کیفیت
فرم معرفی نامه
فرمت قرارداد مدیران کنترل کیفیت
منابع آزمون تایید صلاحیت
نامه فیش واریزی کارمزد خدمات

 انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه سال
راهنمای تکمیل درخواست ارزیابی
فرایند انتخاب
کاربرگ
روش اجرایی


زبان فارسي زبان فارسي